73 فرقه (فرقه شناسی)

وبلاگ 73 فرقه به آدرس جدید منتقل شد

http://73ferghe.blog.ir
 • ۰
 • ۰

بابیت و بهائیت


 • سید محمد علوی زاده
 • ۰
 • ۰

 دانلود مجموعه آثار علامه عسگری (رحمةالله علیه)

 • سید محمد علوی زاده
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد علوی زاده
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد علوی زاده
 • ۰
 • ۰

وبلاگ 73 فرقه به آدرس جدید منتقل شد

http://73ferghe.blog.ir/

 • سید حسین علوی زاده
 • ۰
 • ۰
وهابیت
سلفیت
بهائیت
 • سید حسین علوی زاده
 • ۰
 • ۰

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

 • سید حسین علوی زاده